Rekonštrukcia príjazdovej cesty do areálu Scania Ličartovce