Príprava inžinierských sietí a komunikácií pre IBV Štvrtok na Ostrove