Elektrická rozvodňa Púchov - výstuž a oceľové konštrukcie